PROJEKTOWANIE

Analiza wytrzymałościowa konstrukcji
Wymiarowanie szkła oraz dobór parametrów
Wykonanie operatu akustycznego przegród budowlanych
Wsparcie projektu i dobór rozwiązań w fazie koncepcyjnej
Sporządzenie specyfikacji materiałowej dla rozwiązań elewacyjnych
Przygotowanie dokumentacji przetargowej elewacji
Przygotowanie dokumentacji wykonawczej elewacji
Przygotowanie dokumentacji warsztatowej oraz montażowej elewacji (elementy systemowe, niesystemowe oraz szkło)
Przygotowanie przedmiarów oraz zestawień materiałowych
Sporządzanie i weryfikacja zamówień materiałowych
Uzgodnienia branżowe dokumentacji
Wsparcie w uzyskaniu uzgodnień z zakresu p.poż.
Przygotowanie dokumentacji PowykonawczejKONTRAKTACJA

Wsparcie w przeprowadzeniu procesu wyboru firm Podwykonawczych
Formułowanie profesjonalnych zapytań ofertowych
Udzielanie odpowiedzi Oferentom na zapytania techniczne
Ocena złożonych ofert w kontekście ich kompletności
Weryfikacja poprawności zaproponowanych rozwiązań
Wsparcie techniczne oraz współudział w negocjacjach z Oferentami

 


              NADZÓR 

REALIZACJA KLASYCZNA

Nadzór autorski nad projektem
Weryfikacja projektu wykonawczego i warsztatowego elewacji
Sprawdzenie przedmiarów oraz zestawień materiałowych
Monitorowanie prac w zakładach prefabrykacji
Kontrola jakości i zaawansowania prac montażowych  w odniesieniu do harmonogramu budowy
Opiniowanie i uzgadnianie rozwiązań zamiennych
Badania jakościowe wbudowanych materiałów
Odbiory robót budowlanych
Nadzór nad testem szczelności budynku


PAKIETOWANIE

Wsparcie w stworzeniu komórki realizacyjnej
Sporządzanie planów realizacji, wraz z harmonogramem prac i zakupu materiałów
Nadzór nad procesem projektowym
Realizacja zadań z zakresu „Kontraktacji”
Kompleksowe wsparcie procesu realizacji


               DORADZTWO

Profesjonalne wyceny elewacji
Dodatkowe próby i testy polowe
Analizy i opinie techniczne uszkodzeń elewacji, pęknięć szkła, przecieków itp.
Doradztwo techniczne i finansowe
Plany naprawcze, wykonawstwo zastępcze, pomoc w sytuacjach kryzysowych
Weryfikacja, implementacja i neutralizacja analiz wiatrowych
Badania w tunelu aerodynamicznym
Badania elewacji kamerą termowizyjną
Optymalizacja rozwiązań techniczno – materiałowych
Wsparcie z zakresu systemu certyfikacji ekologicznych budynków – LEED lub BREEAM
Analizy rozkładu temperatur, wykrywanie i neutralizowanie mostków termicznych
Wsparcie w przygotowaniu „Instrukcji użytkowania obiektu”
KONTAKT

 

ADRES

 

 

TELEFON

 

 

EMAIL